WHAT CAN WE
DO FOR YOU?

EN PROCESS MED FOKUS PÅ KUNDEN

Kunden är den centrala punkten i vår arbetsprocess och vi anpassar oss efter de behov som finns.

Det kan vara så enkelt som en omstukturering eller ny design av befintlig hemsida till en helt ny grafisk profil.


"Syns du inte så finns du inte" har blivit ett uttryck som betyder mer idag än det någonsin gjort.

Den digitala världen är en otroligt viktig plats för alla. Detta är något vårt lilla team har stor förståelse för och kunskap om.


Tillsammans med våra kunder skapar vi snillrika lösningar utefter behov och plånbok.

Allt från enklare hemsidor till avancerade funktioner och e-Commerce implementation

PROCESSEN

Utforskning & Analys

Den här fasen av processen är en lära känna fas där vi arbeter fram den stategi som ska leda oss igenom samarbetet.

Tillsammans med kunden analyserar vi nuläge, konkurrens, målsättningar och visioner. För ett så effektivt samarbete som möjligt är det viktigt för oss att lära känna kunden och verksamheten.

Utefter behov, förutsättningar och förväntningar lägger vi upp en plan för kommande faser i processen.

Insikt & Design

Nu när vi känner kunden och förstår verksamheten börjar vi visualisera och konkretisera. I allt arbete vi gör utgår vi ifrån användarvänlighet och responsiv design.

Här arbetar vi fram den grafiska profilen, skapar styleguides och bestämmer tonalitet samt bildspråk.

Vi tar tekniska, visuella och kommunikativa beslut, skapar designskisser och wireframes som presenteras för kunden och finslipas efter önskemål.

Skapa & Publicera

När allt förberedande arbete är färdigt och vi har en bra bild av kundens önskemål och förutsättningar påbörjas den intensiva och spännande skapandefasen.

Med ett välgjort förarbete vet vi nu vilka tekniker vi ska arbeta med, om vi ska utnyttja något CRM system eller om det är en helt skräddarsydd lösning vi ska arbeta med.

Eftersom nya ideér och insikter kan dyka upp under arbetets gång har vi en en nära och öppen kommunikation med kunden under hela skapandefasen.

Testa & Förvalta

Säkerhet och kvalitet är en självklar del av processen och genomsyrar hela vårt arbete med löpande tester ända fram till lansering.

En grundläggande sökmotoroptimering görs på alla projekt vi jobbar med men vi erbjuder även mer avancerad sökmotoroptimering och digital marknadsföring.

Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och vi erbjuder både hosting och serviceavtal som vi skräddarsyr efter kundens behov.